Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στην Αντωνιάδης Ηλεκτρονικά Εκπαιδευτικά Λτδ έχουμε δεσμευτεί για τη διασφάλιση και προστασία της ιδιωτικής σας ζωής ανά πάσα στιγμή που βρίσκεστε στην ιστοσελίδα μας ή επικοινωνείτε ηλεκτρονικά με το προσωπικό μας. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας περιέχεται πιο κάτω και παρέχει μια λεπτομερή εξήγηση για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες που παρέχονται σε εμάς ή που συλλέγουμε με νόμιμα μέσα.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώνεται συχνά, έτσι θα πρέπει να ενημερώνεστε για την παρούσα Πολιτική τακτικά.

1. Πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς

Κάποια δεδομένα μπορούν να συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία όταν η ιστοσελίδα μας είναι σε λειτουργία από εσάς. Τα παρακάτω είναι εγκεκριμένες μεθόδοι συλλογής:

1.1Εάν εγγραφείτε για πληροφορίες ή για να ολοκληρώσετε μια αγορά μπορούμε να συλλέξουμε τις πληροφορίες που παρέχονται.

1.2Δεδομένα κίνησης (trafficdata), τα δεδομένα θέσης (locationdata), καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία μπορεί να συλλεχθεί. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και από κάθε μέσο που χρησιμοποιείτε ενώ βρίσκεστε στην ιστοσελίδα μας.

1.3Κάθε επικοινωνία στην ιστοσελίδα μας ή με το προσωπικό μας επιτρέπει να συλλέγουμε πληροφορίες.

2. Χρήση των Cookies

Μπορεί να προκύψουν περιστάσεις όπου ενδέχεται να χρειαστεί να συγκεντρώσουμε πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας ως βοήθεια ούτος ώστε να παρέχουμε τις κατάλληλες υπηρεσίες ή προϊόντα. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι μόνο στατιστικά στοιχεία, τα οποία μπορούν να δοθούν σε διαφημιστές. Τα δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με εσάς είναι μόνο στατιστικά. Καμία πληροφορία δεν ανταλλάσσεται σχετικά με πληροφορίες των επισκεπτών μας και για το πώς έκαναν χρήση του site μας. Προσωπικά στοιχεία δεν πρόκειται ποτέ να δοθούν σε κανένα. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή γενικών στοιχείων χρήσης χρησιμοποιώντας ένα αρχείο cookie. Εάν αυτό το αρχείο χρησιμοποιηθεί τότε αυτό γίνετε χωρίς ειδοποίηση. Θα τοποθετείται στο σκληρό σας δίσκο με πληροφορίες και που επιτρέπει τα cookies να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή δεδομένων. Το cookie χρησιμοποιείται για τη βελτίωση οποιοδήποτε υπηρεσιών / προϊόντων που σας προσφέρουμε. Κάθε υπολογιστής έχει τη δυνατότητα να απορρίπτει τα cookies. Το πρόγραμμα πλοήγησης σας, περιλαμβάνει ένα κουμπί "Ενεργοποίηση" για να απορρίπτει τα cookies. Είναι επιτακτική ανάγκη να κατανοήσετε ότι με την απόρριψη των cookies μπορεί να σας περιοριστεί η πρόσβασή σε τμήματα της ιστοσελίδας μας. Εάν οι διαφημιστές μας χρησιμοποιούν cookies, αυτά θα προκύψουν από ένα κλικ σε διαφήμισή τους, και που στα οποία δεν έχουμε έλεγχο των cookies τους, αν χρησιμοποιούνται.

3.Χρήση των Πληροφοριών σας

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται και συλλέγονται είναι για να μας επιτρέπει να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα μας προς εσάς. Όπως παραθέτουμε σε αυτήν την παράμετρο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

3.1Για οποιαδήποτε δέσμευση έχουμε βάση συμβολαίου.

3.2Εάν ζητηθούν πληροφορίες από την ιστοσελίδα μας σχετικά με τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που προσφέρονται, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας. Προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν μπορούν να τύχουν ανακοίνωσης από εμάς, αν χορηγηθεί άδεια.

3.3Γνωστοποιήσεις, αλλαγές ή βελτιώσεις μπορούν να αποστέλλονται σε εσάς σε σχέση με το προϊόν ή την υπηρεσία που σας παρέχουμε καθώς επίσης και αλλαγές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υπηρεσία μας προς εσάς.

3.4Η Εταιρία μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με τους πελάτες της σχετικά με αγαθά ή υπηρεσίες που σχετίζονται με προηγούμενη πώληση, αν πιστεύουμε ότι είναι θέμα που μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον.

3.5Χρήση των δεδομένων σας μπορεί να περιλαμβάνει άδεια σε τρίτους να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας. Αυτή η άδεια θα χορηγείται από εσάς σε σχέση με άσχετα προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να είναι προς το συμφέρον σας. Εμείς ή οι τρίτοι μπορούν να επικοινωνήσουν μόνο μαζί σας για ό, τι αφορά αυτές τις πληροφορίες εάν η συγκατάθεση σας έχει δοθεί για τη συλλογή πληροφοριών.

3.6Επικοινωνία από την ιστοσελίδα μας με τρίτους γίνεται μόνο εάν μας έχετε δώσει εξουσιοδότηση. Οποιεσδήποτε πληροφορίες προσφέρονται είναι μόνο προς ενημέρωση για στοιχεία που έχετε συναινέσει και χωρίς οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες.

3.7Τα στοιχεία που δεν θέλετε να χρησιμοποιηθούν είτε από εμάς είτε από τρίτους μπορούν να αποσυρθούν, εφόσον έχει δοθεί η συγκατάθεσή μας όσον αφορά τη συλλογή των δεδομένων σας. Εμείς θα σας παρέχουμε πάντα την επιλογή μειωμένης επικοινωνίας και χρήσης δεδομένων από εμάς ή από τρίτους.

3.8Αναγνωριστικά δεδομένα, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αναγνώριση σας , ποτέ δεν γίνονται γνωστά. Παρέχουμε μόνο στατιστικά συναφή δεδομένα σχετικά με τους επισκέπτες μας σε τρίτους, όπως διαφημιστές, για εξασφάλιση της προστασία της ιδιωτικής σας ζωής.

4. Αποθήκευση Προσωπικών Δεδομένων

4.1 Ασφαλείς διακομιστές (SecureServers) που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία μας διασφαλίζουν τη σωστή αποθήκευση δεδομένων. Πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές διατηρούνται πάντα κρυπτογραφημένες ως μέτρο ασφαλείας.

4.2 Η διαβίβαση δεδομένων στο διαδίκτυο δεν μπορεί να είναι πάντα απόλυτα ασφαλής. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που συλλέγονται ηλεκτρονικά ή μεταδίδονται. Ωστόσο, έχουμε λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να παρέχουμε την μεγαλύτερη ασφάλεια που είναι διαθέσιμη. Ως αποτέλεσμα της αδυναμίας μας να εγγυηθούμε την ασφάλεια, υποβάλετε πληροφορίες προς εμάς με δική σας ευθύνη. Για την πρόσβαση σε περιοχές του site μας απαιτείται ένας κωδικός πρόσβασης (password). Είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα του κωδικού αυτού.

5. Γνωστοποίηση των πληροφοριών σας

5.1 Οι προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη μπορούν να γνωστοποιούνται.

5.2 Η γνωστοποίηση συμβαίνει όταν πουληθεί σύνολο ή ένα τμήμα της επιχείρησης ή των περιουσιακών μας στοιχείων σε τρίτους

5.2.1 Οι προσωπικές πληροφορίες μπορούν να προσφερθούν σε οποιοδήποτε μέλος της εταιρείας μας, όπως θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες χαρτοφυλακίου, μόνο όμως εάν κριθεί σκόπιμο.

5.2.2 Από νομικές απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν.

5.2.3 Προσπάθεια μείωσης του πιστωτικού κινδύνου και απάτης μπορεί να οδηγήσει στην αποκάλυψη πληροφοριών.

6. Σύνδεσμοι με Τρίτους

Σύνδεσμοι μπορεί να εμφανιστούν στην ιστοσελίδα μας που ανήκουν σε τρίτους. Κάθε ιστοσελίδα τρίτων στην ιστοσελίδα μας έχει πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει να ελέγξετε τους όρους τους. Δεν δεχόμαστε ευθύνη για τις πολιτικές απορρήτου τους, με βάση την δική μας έλλειψη ελέγχου επί των εν λόγω τρίτων συνδέσμων.

7. Πρόσβαση σε πληροφορίες

Ο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος, 138 (Ι) / 2001 δίνει το δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα που έχουμε για εσάς. Στοιχεία επικοινωνίας δίνονται παρακάτω, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ενημέρωση σχετικά με πληροφορίες που έχουμε για σας.