Σχεδιασμός & Τεχνολογία  

Το μάθημα Σχεδιασμός και Τεχνολογία συνδέεται με όλες τις διαστάσεις της καθημερινής ζωής βελτιώνοντας ουσιαστικά την ποιότητα ζωής μας και προσφέροντας στους μαθητές δυνατότητες ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων για αυτοδύναμη δημιουργική δράση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Συνάδει με την σύγχρονη εκπαιδευτική τάση STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) συνδυάζοντας θέματα από τα πεδία που των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών. 

Εδώ θα βρείτε υλικά για τη διδασκαλία του μαθήματος του Σχεδιασμού & Τεχνολογία, τόσο για τα Δημοτικά, όσο και για τα Γυμνάσια - Λύκεια. 

Σχεδιασμός & Τεχνολογία   There are no products in this category.

Σχεδιασμός & Τεχνολογία   There are no products in this category.