Μαγνητικοί Πίνακες 

Μαγνητικοί Ασπροπίνακες κατάλληλοι για αίθουσες διδασκαλίας, συνεδριακούς χώρους και όχι μόνο!