Βοηθήματα Επιστήμης 

Μέσα από την πολύχρονη εμπειρία μας στο εποπτικό εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα της επιστήμης (τώρα Φυσικών Επιστημών) και μετά από εισηγήσεις εκπαιδευτικών που ασχολούνται με το μάθημα, προχωρήσαμε στη δημιουργία μιας σειράς κατασκευών – βοηθημάτων. Οι κατασκευές αυτές σκοπό έχουν να απαλλάξουν το δάσκαλο από τη χρονοβόρο διαδικασία της εξεύρεσης των υλικών και τη συναρμολόγηση των πειραμάτων και να του εξοικονομήσουν χρόνο για την καλύτερη και ευκολότερη διεξαγωγή του μαθήματος. Τα βοηθήματα αυτά είναι δικές μας κατασκευές με απλά υλικά, όπως απαιτείται από τις οδηγίες των βιβλίων του μαθήματος, και διατίθενται μόνο κατόπιν παραγγελίας.

Χρόνος παράδοσης 3-10 ημέρες.

Βοηθήματα Επιστήμης  There are no products in this category.

Βοηθήματα Επιστήμης  There are no products in this category.