• Ιδανικό για επίδειξη, επανάληψη κλπ.
  €10.00
  Ετοιμάζεται με παραγγελία εντός 1 εβδομάδας
 • Ιδανικό για επίδειξη, επανάληψη κλπ.
  €13.00
  Ετοιμάζεται με παραγγελία εντός 1 εβδομάδας
 • Ιδανικό για επίδειξη, επανάληψη κλπ.
  €12.00
  Ετοιμάζεται με παραγγελία εντός 1 εβδομάδας
 • Το κύκλωμα συναρμολογείται από τους μαθητές.
  €18.00
  Ετοιμάζεται με παραγγελία εντός 1 εβδομάδας
 • Το κύκλωμα συναρμολογείται από τους μαθητές.
  €21.00
  Ετοιμάζεται με παραγγελία εντός 1 εβδομάδας
 • Το κύκλωμα συναρμολογείται από τους μαθητές.
  €22.00
  Ετοιμάζεται με παραγγελία εντός 1 εβδομάδας
 • Το κύκλωμα συναρμολογείται από τους μαθητές.
  €22.00
  Ετοιμάζεται με παραγγελία εντός 1 εβδομάδας
 • Το κύκλωμα συναρμολογείται από τους μαθητές.
  €22.00
  Ετοιμάζεται με παραγγελία εντός 1 εβδομάδας
 • Το κύκλωμα συναρμολογείται από τους μαθητές.
  €26.00
  Ετοιμάζεται με παραγγελία εντός 1 εβδομάδας
 • Το κύκλωμα συναρμολογείται από τους μαθητές.
  €26.00
  Ετοιμάζεται με παραγγελία εντός 1 εβδομάδας
 • Το κύκλωμα συναρμολογείται από τους μαθητές.
  €33.00
  Ετοιμάζεται με παραγγελία εντός 1 εβδομάδας
 • €15.00
  Ετοιμάζεται με παραγγελία εντός 1 εβδομάδας