Όργανα Μέτρησης 

Όργανα μέτρησης, όπως ρίγες, τρίγωνα, μοιρογνωμόνια, διαβήτες, δοχεία μέτρησης όγκου!