Χρόνος 

Εποπτικό υλικό μέτρησης χρόνου, όπως κλεψύδρες, ρολόγια αναλογικά και ψηφιακά, χρονόμετρα!