Φυσική 

Η φυσική είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη της ύλης, της κίνησής της μέσα στον χώρο και στον χρόνο, μαζί με τις σχετικές ποσότητες, όπως η ενέργεια και η δύναμη. Σύμφωνα με έναν ευρύτερο ορισμό, η Φυσική είναι η γενική ανάλυση της φύσης, που συνδέεται με τη προσπάθεια για κατανόηση της συμπεριφοράς του σύμπαντος. Πιο κάτω θα βρείτε τα υλικά φυσικής που διαθέτουμε για τη διδασκαλία του μαθήματος στα σχολεία. 

Φυσική  There are no products in this category.

Φυσική  There are no products in this category.