• Διαθέσιμο με το μέτρο ή σε καρούλι 100m
    €0.20
    Εκτός αποθέματος