Φακοί 

 Φακοί, μεγεθυντικοί φακοί, πρίσματα, Κυάλια