Ομαδοποίηση - Μοτίβα - Αντιστοίχιση 

Εποπτικό υλικό για να μάθουν τα παιδιά την ομαδοποίηση, τα μοτίβα και την αντιστοίχιση!